VNO-NCW bouwpower: werksessie leerwerkakkoord

Goed gekwalificeerd personeel vinden moeilijk voor Rotterdamse bedrijven!

15 april jl. vond de eerste Bouwpower plaats in Rotterdam. Verschillende belanghebbende kwamen bijeen om het grootschalige probleem in de bouw- en technische sector met elkaar te bespreken, namelijk: het vinden van betaalbaar en goed gekwalificeerd personeel. Ook Euroforce was hierbij aanwezig! 

Tijdens de discussieronde hebben partijen kenbaar gemaakt wat zijzelf te bieden hebben en is er vooral gekeken naar waar de verschillende partijen elkaar kunnen aanvullen, zodat de personeelstekorten in de branche deels kunnen worden verholpen.  

Het was een zeer leerzame dag, waarbij de eerste opzet voor afspraken zijn gemaakt om het personeelstekort in de branche terug te dringen. Wij hopen binnen enkele maanden concrete afspraken te maken met verschillende partijen!