VNO-NCW Zorgpower

Euroforce onderneemt graag maatschappelijk verantwoord!

18 april jl. was het team van Euroforce aanwezig tijdens de zorgpower: inclusieve maatschappij van VNO-NCW West.

Euroforce gelooft er namelijk in dat werken mensen verbindt, stimuleert en ontwikkeld !

 

Tijdens de zorgpower werd door Pameijer de match gemaakt tussen bedrijven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Hierna kregen wij een zeer interessante theaterchoreografie opgedragen van deze mensen.