People,
Planet,
Profit

MVO en Euroforce

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid, ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid lopen als een rode draad door onze aanpak. Onze focus is de meest optimale inzet van mensen waarbij gebruik wordt gemaakt van elk talent en iedere kans.

Sociaal Ondernemerschap: “Social return on investment”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Sociaal ondernemerschap gaan voor Euroforce hand in hand. Sociaal ondernemen of “social return on investment” is een uitwerking van de participatiewet, waarbij bedrijven door de overheid bij aanbestedingen worden verplicht om 5% van de loonsom aan de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te besteden. Het betreft de aanbestedingen in de “Diensten” en “Werken”.

Euroforce realiseert samen met bedrijven de doelstelling om hieraan een kwalitatief goede invulling te geven.

Flexibele arbeid en Social Return: een succes!

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een passende baan helpen is onze passie. Mensen die langdurig werkeloos zijn of in de bijstand zitten (WWB-uitkeringsgerechtigden) blijken regelmatig in het begin een veeleisende begeleiding nodig te hebben. We trainen ze, begrijpen waarom ze soms weer aan een werkritme moeten wennen en spelen hier adequaat op in, controleren strak of ze netjes alle afspraken nakomen, en waar nodig begeleiden we ze op de werkvloer. Dit vraagt om een aanpak die je zelden tegenkomt in ons vakgebied en ook door onze opdrachtgevers als zeer onderscheidend wordt ervaren. Het leidt tot zelfstandigheid en zelfontplooiing van de kandidaten waardoor we gelijke kansen creëren voor iedereen.

Dit zien wij als een echte MVO gedachte en is onze werkwijze tot succes; mede door deze aanpak en onze strenge selectie is het afgelopen jaar 70% van de kandidaten, na 1 jaar overgenomen door de opdrachtgever

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met een van onze intercedenten/recruiters.

Stappenplan

We starten met een proefplaatsing van maximaal 8 weken (afhankelijk van de vacature). Het prettige aan deze proefplaatsing is dat goed ervaren kan worden wat het werk inhoudt, welke bedrijfscultuur er heerst en of er wederzijds de klik is die wij verwachten. Er mag dan nog wel eens een foutje gemaakt worden; die ruimte hoort er te zijn. Vervolgens gaat het fase 1 contract in. Deze duurt 26 weken. Daarna fase 2 voor een periode van maximaal 52 weken. Voor onze opdrachtgevers werken we per periode met een tarief en voor de medewerker geldt dat hij/ zij in 3 stappen kan groeien naar een salaris conform CAO.

Het resultaat: 70% van de kandidaten is het afgelopen jaar, na 1 jaar overgenomen door de opdrachtgever.

Milieu en Euroforce

We zijn ons ervan bewust dat we zorg dienen te dragen voor generaties na ons en streven naar minimale milieubelasting door als directie uitsluitend gebruik te maken van elektrisch vervoer en ons bedrijfspand te voorzien van stroom middels zonnepanelen. Onze medewerkers maken, waar mogelijk, gebruik van het openbaar vervoer of rijden in een leaseauto met een lage CO2 uitstoot.

Lampen en toners worden hergebruikt of volgens de milieunormen afgevoerd. We werken zoveel mogelijk digitaal waardoor het papiergebruik is teruggedrongen. Al onze medewerkers en kandidaten krijgen hun loonstrook digitaal en al onze kandidaat -en personeelsdossier worden bij ons in het CRM systeem digitaal verwerkt.

Op deze manier hebben we het papier verbruik sterk teruggedrongen om zo het milieu te sparen.


MVO Euroforce en Opdrachtgevers

Euroforce bemiddelt voor de volgende werkgelegenheidsprojecten:

RGIS

Inventarisatiemedewerker

Sodexo

Health Care medewerker
Spoelkeukenmedewerker
Catering medewerker B

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met een van onze intercedenten/recruiters.